Γραφείο υπολογιστή 73χ50 λευκό με περιστρεφόμενη καρέκλα

45.0  €


Γραφείο 73χ50 σε λευκό χρωμα, εντελώς αχρησιμοποίητο με περιστρεφόμενη καρέκλα αχρησιμοποίητη επίσης.
**Σετ με μόνη βιβλιοθήκη εάν ζητηθεί!!!
*Αν ο πελάτης επιθυμεί μπορεί να συγκρίνει την τιμή με την αρχική τιμή αγοράς των προϊόντων μέσω των γνωστών αποδείξεων αγοράς τους.
Γραφείο, γραφείο για υπολογιστή, γραφείο με συρτάρι, γραφείο μικρό, γραφείο με καρέκλα, φοιτητικό σετ γραφείου, περιστρεφόμενη καρέκλα
Θεσσαλονίκη - κέντρο

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`