Σιφινιέρα έπιπλο με συρτάρια και ντουλάπι

30.0  €


Έπιπλο με συρτάρια και ντουλάπι
115x110x45

Η παραλαβή και μεταφορά θα πρέπει να γίνει από τον αγοραστή από τον χώρο που βρίσκονται.
έπιπλο, σιφινιέρα, συρτάρια, ντουλάπι
Πειραιάς

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`