ΝΤΟΥΛΑΠΑ

50.0  €


Ντουλάπες διαστάσεων 0,40 Χ 0,43 Χ 1,26 και 0,40 Χ 0,43 Χ 1,75
Πωλείται μεμονωμένα 30 ευρώ το κάθε ένα . Και τα δύο μαζί 50 ευρώ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
THESSALONIKI

Προτεινόμενα Αντικείμενα

bar

600.0
 €
afroditik84
`