Βιβλιοθήκες

60.0  €


Τρεις βιβλιοθήκες και ένα γραφείο από ξύλο. Σε άριστη κατάσταση, το γραφείο προστατεύεται από τζάμι.
Βιβλιοθήκες
Αθήνα, Χαλάνδρι

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`