ΠΡΕΣΟΣΙΔΕΡΟ

48.0  €


ΠΡΕΣΟΣΙΔΕΡΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ . ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ
μεταχειρισμένη συσκευή πρέσσα σίδερο singer στην Θεσσαλονίκη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`