Ψυγείο και φουρνάκι μικροκυμάτων

150.0  €


Ψυγείο Schaub Lorenz με κατάψυξη 0,54x0,56x1,44 & φουρνάκι μικροκυμάτων Samsung
Ψυγείο, φουρνακι μικροκυμάτων, κατάψυξη, συσκευή , ηλεκτρικές συσκευές
Θεσσαλονικη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`