Πληντύριο

100.0  €


Πληντύριο 5κιλο, σε πολυ καλη κατάσταση
ηλεκτρικές συσκευές, πληντύριο
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`