Φούρνακι

35.0  €


Φούρνακι με δύο μάτια, Klarstein. Μεταχειρισμένο 3 χρόνια άψογα λειτουργικό, αλλά βρώμικο.
Φούρνακι, ηλεκτρική συσκευη
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`