Μηχανές και εξοπλισμός φαρμακοβιομηχανίας

2700.0  €


Πρόκειται για
1. μια κατακόρυφη στρωτή ροή, εξοπλισμένη με ανεμιστήρα, σύστημα φωτισμού, μικροβιοκτόνο λαμπτήρα, απόλυτο φίλτρο HEPA και προ-φίλτρο.
2.Αποστειρωτής ξηρού αέρα τύπου MEMMERT TV10
3.Αποστακτήριο
μηχανήματα
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`