Μπλέντερ Philips

45.0  €


Μπλέντερ καινούριο και αχρησιμοποίητο, αγορασμένο το 2014. Περιέχει όλα τα εξαρτήματά του και είναι ακόμα στη συσκευασία του.
Μπλέντερ Philips, Μπλέντερ καινούριο και αχρησιμοποίητο, Μπλέντερ σε συσκευασία, Μπλέντερ στη Βέροια
Βέροια

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`