Καφετιέρα Krups

50.0  €


Καφετιέρα Krups Dolce Gusto σε άριστη κατάσταση λειτουργεί με κάψουλες Nescafe
Καφετιέρα
Κόρινθος

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`