Ψυγείο

50.0  €


Ψυγείο. Παλιό, γερό, Siemens.
Καλό και για κύριο και για βοηθητικό.
Ψυγείο Siemens
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`