Υπογεγραμμένο έργο του Γρηγόρη Κοτραφούρη

360.0  €


Έχει χρησιμοποιηθεί χρώμα σε μικτή τεχνική, το έργο θα παραδοθεί από τον ίδιο τον Καλλιτέχνη. Διαστάσεις: Πλάτος 96 cm x Ύψος 1,65 cm.
Πίνακας ζωγραφικής, Υπογεγραμμένο έργο
ΑΘΗΝΑ

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`