Σκρίνιο

500.0  €


Σκρίνιο σε άριστη κατάσταση διαιρούμενο είναι δύο κομμάτια, διαστάσεις πάνω μέρους 128 x 139 x 39 cm και κάτω μέρους 225 x 82 x 46 cm
σκρίνιο, καθιστικό, σαλόνι
Τρίπολη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

σκρινιο

900.0
 €
akar
`