Σαλόνι τύπου chesterfield

490.0  €


Σαλόνι τύπου chesterfield , νεοκλσσικο, τριθεσιο, διθέσιο, σε άριστη κατάσταση και ποιότητα.
Σαλόνι
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`