Τραπεζαρία

400.0  €


Τραπέζι ροτοντα που ανοίγει με 6 καρέκλες
Πολύ καλή κατάσταση
Π. Φάληρο

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`