Καναπές

1000.0  €


Καναπές Bolivar ενός χρόνου μήκος 2.70 πλάτος 1.00 έχει 4 χρόνια εγγύηση. Είναι καινούργιος δεν έχει υποστεί καμία φθορά και δεν έχει σχεδόν καθόλου χρησιμοποιηθεί.
Καναπές -Καθιστικό
Κορωπί Καρελά

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`