Τραπεζαρία-Σύνθετο

780.0  €


Σύνθετο Πωλείται Τραπεζαρία με έξι καρέκλες και Σύνθετο σε Άριστη κατάστασή,μαζί και ξεχωριστά.
Τραπεζαρία Τιμή-480 . Σύνθετο Τιμή -300.
Σύνθετο Τραπεζαρία καρέκλες
ΑΘΗΝΑ

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`