Καναπες γωνιακός

350.0  €


Καναπες γωνιακός μεγάλος. Διασπάτε και σε κομμάτια για διαφορετική διακόσμηση. Με τα τραπεζάκια του.
Σαλόνι, γωνία, τραπεζάκια
Ωρωπος

Προτεινόμενα Αντικείμενα

σύνθετο

150.0
 €
Popi
`