Σύνθετο

100.0  €


Ξύλινο σύνθετο με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο καθώς διαθέτει συρτάρια αλλά και μεγάλα ντουλάπια αλλά και θέση τηλεόρασης
Σύνθετο ντουλάπια τηλεόραση
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`