Τραπεζάκι μαρμάρινο

80.0  €


Τραπεζάκι βοηθητικό μαρμάρινο
Διαστάσεις : 0,46cm x 0,57cm
τραπεζάκι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προτεινόμενα Αντικείμενα

σαλονι

1100.0
 €
vtziavas
`