Πολυθρόνες

50.0  €


Δύο πολυθρόνες σε πολύ καλή κατάσταση. Κάλυμα χωρίς χτυπητές ατέλειες. Στρώμα χωρίς σπασμένες σούστες και στητό.
Διαστάσεις:
Εύρος 0,87 μέτρα
Πλάτος 0,70 μέτρα
Η αναγραφόμενη τιμή αναφέρεται στο ένα κομμάτι.
Πολυθρόνα
Θεσσαλονικη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`