Τραπεζάκι

10.0  €


Μικρό ξύλινο τραπεζάκι με τζάμι, σε πολύ καλή κατάσταση
Τραπεζάκι
Σέρρες

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`