Καθρέφτης

20.0  €


Καθρέφτης μαύρου χρώματος και διαστάσεων 45x146 cm σε πολύ καλή κατάσταση
Καθρέφτης, καινούριος, μαύρος
Βόλος

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`