Καρέκλα γραφείου από συνθετικό δερμά

50.0  €


Η καρέκλα είναι από πολύ καλής ποιότητας συνθετικό δέρμα και είναι σαν καιρνούρια
καρέκλα γραφείου
Μεταμόρφωση Αττικής

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`