Γραφείο - Desk

70.0  €


Γραφείο καφέ χρώματος. Διαστάσεις: 1.20 μέτρα μάκρος, 0,60 μέτρα πλάτος, 0.75 μέτρα ύψος. Διαθέτει 3 συρτάρια. Είναι σε άριστη κατάσταση, η μόνη φθορά είναι ένας ελαφρύς αποχρωματισμός σε ένα μόνο σημείο στην πάνω επιφάνεια, λόγω της τριβής από το ποντίκι του υπολογιστή. Η φθορά απεικονίζεται στην τελευταία φωτογραφία.

Desk of brown colour. Dimensions: 1.2 m length, 0.60 m width, 0.75 m height. It has three drawers. It is in excellent condition, the only wear that exists is a slight discoloration in a small area at the top surface, due to the friction of the computer mouse. The wear is depicted in the last photo
γραφείο, γραφείο υπολογιστή, χρώματος καφέ, συρτάρια, desk, computer desk, of brown color, drawers
Αθήνα

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`