Σύνθετο

100.0  €


Σύνθετο, τριών τεμαχίων, με μία γυάλινη βιτρίνα με εσωτερικό καθρέπτη, δύο γυάλινες πόρτες και πολλά αποθηκευτικά ράφια. Σχετικά καλή κατάσταση.
Τηλ. Επικοινωνίας 6948545972
Σύνθετο
Περιστέρι

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`