Οβίδα αντίκα

30.0  €


κειμήλιο του Α΄Παγκοσμίου πολέμου, με ζωγραφιά τον Αγ. Γεώργιο.
κειμήλιο οβίδα πολέμου
Λαγκαδάς

`