Σύνθετο έπιπλο

120.0  €


Σύνθετο (3 έπιπλα)
210x90x50 (x2)
210x60x50 (x1)

Πωλούνται και ξεχωριστά: 40 € το καθένα

Η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από τον αγοραστή από τον χώρο που βρίσκονται.
Σύνθετο, ξύλινο
Πειραιάς

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`