Έπιπλο - αντίκα

1500.0  €


Σπάνιο - χειροποίητο έπιπλο αντίκα, ανήκε σε παλαιά τραγουδίστρια -Βούλα Γραικου-
Κομό
Αθήνα

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`