ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1000.0  €


Πουλιέται σε άριστη κατάσταση διευθυντικό γραφείο με συρταριέρα και βιβλιοθήκη SATO.
Διάσταση γραφείου 1,80*0,90
Διάσταση Βιβλιοθήκης 1,22*0,43
γραφείο διευθυντικό,βιβλιοθήκη ,συρταριέρα
ATHENS

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`