Έπιπλα Γραφείου ΒΑΡΑΓΚΗ

2650.0  €


ΈΠΙΠΛΑ Γραφείου ΒΑΡΑΓΚΗ πρώην Γενικού Διευθυντή Πολυεθνικής Εταιρίας. Σε πολύ καλή κατάσταση. Το σε περιλαμβάνει: Γραφείο, Ερμάρια, 2 Πολυθρόνες, 8 Καρέκλες και Τραπέζι συνεδριάσεων
Γραφείο, Πολυθρόνες, Καρέκλες, Τραπέζι Συνεδριάσεων, Ερμάριο
Αθήνα

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`