Ελαιογραφίες, Γκραβούρες

30.0  €


Δύο Ελαιογραφίες-γκραβούρες με διαστάσεις 8 χ 11 εκ. (με κορνίζα 21,5 χ 24 εκ). 30 ευρώ έκαστο.
Ελαιογραφίες. γκραβούρες
Αθήνα - Γλυφάδα

`