τηλέφωνο

40.0  €


κόκκινο τηλέφωνο ελληνική κατασκευής 1973
τηλέφωνο
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`