Πιάνο αντίκα

1500.0  €


Πιάνο αντίκα του 18ου αιώνα
Μάρκα: Hoelling and Spangeberg zeitz σε καλή κατάσταση θέλει κούρδισμα
μουσικό όργανο
Αιγάλεω

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`