Μπάρ

150.0  €


Μπάρ Σύνθετο με ντουλάπι εσωτερικό πίσω από τον καθρέφτη.πολυ καλή κατάσταση.
Μπάρ
Αθήνα

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`