Χύτρα ταχύτητας

250.0  €


Χύτρα ταχύτητας τέσσερα σκεύη που αλλάζουν τα καπάκια τους δίνεται με το βιβλίο χρήσης του σε άριστη κατάσταση
Χύτρα, οικιακός εξοπλισμός, κουζινα
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`