Παπουτσοθήκη

50.0  €


Παπουτσοθηκη σε πολύ καλή κατάσταση για 32 ζευγάρια παπούτσια.
Πωλείται λόγω μετακόμισης.
Η μεταφορά βαρύνει τον αγοραστή.
Παπουτσοθήκη
Μαρούσι

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`