Μακρύς διαδρομος

120.0  €


Μακρύς διάδρομος- χαλί Περσικού τύπου με διαστάσεις μήκος 3,94 cm και πλάτος 83 cm
Χαλι
Θεσσαλονικη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

χαλιά

20.0
 €
M
`