Κοντέινερ κόκκινο

2100.0  €


Κοντέινερ κόκκινο διαστάσεων 12m x 2.5 m
κοντέινερ βιομηχανικός εξοπλισμός
Θεσσαλονίκη

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`