ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

0.0  €


Παραχωρούνται έπιπλα γραφείου οδοντιατρείου σε συμβολική τιμή. (Γραφείο,βιβλιοθήκη,καναπές,καρέκλες,τραπεζάκι)
Γραφείο,Καναπές,Καρέκλα,βιβλιοθήκη,τραπέζι,συρτάρια
Λάρισα

Προτεινόμενα Αντικείμενα

`